Privacy Beleid

PRIVCACYBELEID VAN FREESTHENICS GYM


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Freesthenics gym verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Freesthenics gym [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Freesthenics gym verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Freesthenics gym, Jan Prinsstraat 46, 06 38 88 34 31, KvK nummer]

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via freesthenicsgym@gmail.com of 06 38 88 34 31

 

 1. Welke gegevens verwerkt Freesthenics gym en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. b) adresgegevens eventueel postadres
 3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
 4. d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Freesthenics gym verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: nieuwsbrief, eventuele acties of andere aanbiedingen

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Freesthenics gym;
 3. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Freesthenics gym en je te informeren over de ontwikkelingen van Freesthenics gym

E-mail berichtgeving (opt-out):

Freesthenics gym gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Freesthenics gym.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 1. Bewaartermijnen

Freesthenics gym verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Freesthenics gym passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Freesthenics gym gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Freesthenics gym kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Freesthenics gym zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Freesthenics gym je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie freesthenicsgym@gmail.com


 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.